Klienci indywidualni

Nieruchomości

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w sprawach związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości. Zespół zielonogórskich prawników tworzący Kancelarię prawną posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu analiz stanu prawnego nieruchomości m.in. poprzez sprawdzenie czy tytuły prawne właścicieli bądź użytkowników wieczystych nie budzą wątpliwości oraz czy majątek nie jest obciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. W ramach prowadzonej Kancelarii adwokackiej zajmujemy się doradztwem w zakresie przekazania nieruchomości do używania osobom trzecim (najem, dzierżawa, użyczenie itd.) Celem kompleksowej obsługi naszych Klientów współpracujemy z zielonogórskimi rzeczoznawcami majątkowymi i doradcami podatkowymi. Jesteśmy także w stałym kontakcie z działającą na zielonogórskim rynku kancelarią notarialną. Zapewniamy doradztwo prawne we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami, w szczególności:

  • opracowujemy, przy uwzględnieniu aspektów podatkowych i finansowych, struktury transakcji dotyczące nieruchomości w tym umowy przedwstępne nabycia nieruchomości i umowy przyrzeczone,
  • proponujemy optymalne rozwiązania w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy oraz doradzamy na etapie ich wykonywania,
  • pomagamy w sprawach związanych z oddawaniem nieruchomości osobom trzecim do używania, w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy najmu i dzierżawy,
  • pomagamy przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości,
  • oferujemy pomoc w transakcjach sprzedaży i nabycia nieruchomości oraz zapewniamy udział w czynnościach notarialnych i koordynujemy ich przebieg,
  • doradzamy we wszelkich aspektach cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych związanych z zagospodarowywaniem nieruchomości, w szczególności dotyczących zagospodarowywania przestrzennego i procesu inwestycyjnego,
  • oferujemy pomoc w transakcjach sprzedaży i nabycia nieruchomości oraz zapewniamy udział w czynnościach notarialnych i koordynujemy ich przebieg.
skontaktuj się