Klienci indywidualni

UBEZPIECZENIA (SPRAWY O ODSZKODOWANIE)

Specjalizujemy się w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych instytucji odpowiedzialnych za usunięcie szkody. Celem zespołu prawników i adwokatów tworzących naszą Kancelarię adwokacką jest zapewnienie osobom poszkodowanym profesjonalnej pomocy w uzyskaniu należnego im odszkodowania. Działająca na rynku zielonogórskim Kancelaria Prawna doradza klientom w szeroko pojętych sprawach o odszkodowanie. Prawnicy tworzący zespół analizują umowy ubezpieczenia i ich ogólne warunki. Reprezentujemy poszkodowanych w sporach z zakładami ubezpieczeń. Prowadzimy sprawy dochodzenia odszkodowań z tytułu ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń działalności gospodarczej, ubezpieczeń majątku. Doradzamy podmiotom korzystającym z ochrony ubezpieczeniowej. W ramach naszych usług:

 • pomagamy przy zawieraniu umów ubezpieczenia począwszy od zapoznania się z projektem umowy do momentu jej zawarcia, doradzamy klientom w zakresie wyboru odpowiedniej metody obliczenia odszkodowania i przy zgłaszaniu roszczeń ubezpieczycielowi,
 • inicjujemy rozmowy z ubezpieczycielem mające na celu wprowadzenie klauzul zabezpieczających interesy klientów a także wyłączenie klauzul ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela lub zmiany do takich klauzul,
 • występujemy w sprawach dotyczących dochodzenia odszkodowań od ubezpieczycieli zarówno na etapie przedsądowym, sądowym jak i w postępowaniu egzekucyjnym,
 • doradzamy w sporach z ubezpieczycielami w razie odmowy wypłaty odszkodowania.

W zakresie swojej działalności zajmujemy się:

 • odszkodowaniem za szkody majątkowe w ramach ubezpieczenia OC,
 • odszkodowaniem należnym z tytułu zawartego ubezpieczenia AC,
 • wypadkami przy pracy,
 • odszkodowaniem za uszczerbek na zdrowiu,
 • z tytułu upadków na śliskich lub dziurawych chodnikach,
 • pożarów i innych zdarzeń losowych,
 • odszkodowaniem za błąd lekarski skutkujący utratą zdrowia lub życia,
 • wypadkami w rolnictwie,
 • dochodzeniem świadczeń z umów ubezpieczenia, w tym z polis ubezpieczeń na życie.
skontaktuj się