WYNAGRODZENIE

W naszej Kancelarii adwokackiej wyznajemy jasne i przejrzyste zasady współpracy. Stosowane przez nas stawki są uzależnione od specyfiki i rodzaju sprawy a także od pozycji i doświadczenia zaangażowanych w projekt prawników. Reagujemy szybko na potrzeby naszych Klientów i zajmujemy się sprawami niezwłocznie. Wysokość oraz forma wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana przez prawników i adwokatów w porozumieniu z Klientem. Istnieje możliwość rozłożenia ustalonego wynagrodzenia na raty. Kancelaria proponuje następujące systemy rozliczeń.

System godzinowy

Stosowany zarówno w przypadku Klientów indywidualnych, jak również podmiotów gospodarczych. Jest to najczęstsza i najbardziej popularna zasada rozliczeń. Wynagrodzenie obliczane w oparciu o stawkę godzinową stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki godzinowej. W ramach tej formy rozliczeń Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zleconego zadania szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań.

System ryczałtowy

Stosowany zarówno w przypadku Klientów indywidualnych, jak również podmiotów gospodarczych. Ryczałtowa forma rozliczeń obejmuje dostosowane do oczekiwań Klientów stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od konkretnego stanu faktycznego, stopnia skomplikowania sprawy i poświęconego czasu. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy wynagrodzenie za poradę wliczane jest do honorarium za prowadzenie sprawy. W przypadku stałej obsługi podmiotów gospodarczych obejmuje określone miesięczne wynagrodzenie w stałej, niezmiennej wysokości, bez względu na nakład pracy przypadający w danym miesiącu.

System mieszany
(wynagrodzenie ryczałtowo – godzinowe)

Obejmuje stałą stawkę miesięczną dla określonej liczby godzin pracy oraz rozliczenie wg stawki godzinowej przy przekroczeniu ustalonej liczby godzin. Stosowany głównie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dla których Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną.

Stała obsługa

Stała obsługa pozwala na świadczenie pomocy i obsługę prawną o najwyższej efektywności. Umożliwia bowiem poznanie podmiotu, charakteru prowadzonej działalności, kadry zarządzającej oraz pracowników. Powyższe sprawia, iż niezbędna w danym zakresie pomoc prawna dedykowana jest osobom, które w konkretnym momencie jej potrzebują. W ramach stałej obsługi prawnej prawnicy w tym głównie adwokaci zapewniają obsługę we wszystkich dziedzinach prawa, również tych pozostających poza zakresem głównych obszarów praktyki Kancelarii. W ramach stałej obsługi proponujemy rozliczenie ryczałtowe, godzinowe jak również wynagrodzenie ryczałtowo – godzinowe.

System success fee

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów możliwe jest także rozliczenie w postaci „wynagrodzenia od rezultatu” ( SUCCES FEE), które uzależnione jest częściowo od wyniku sprawy. Podstawową wysokość wynagrodzenia ustala się w stawce minimalnej. Zasadnicze wynagrodzenie wypłacane jest jedynie w przypadku zakończenia z sukcesem powierzonej sprawy (wysokość wynagrodzenia jest indywidualnie negocjowana z Klientem).