Klienci indywidualni

PRAWO CYWILNE

Nasza Kancelaria Adwokacka posiada bogate doświadczenie w zakresie związanym z konstruowaniem umów cywilnoprawnych. Doradzamy przy opracowywaniu projektów wszelkich umów cywilnoprawnych mających na celu nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego. Świadczymy pomoc prawną przy konstruowaniu skomplikowanych pod względem prawnym kontraktów handlowych, pism, umów i innych aktów prawnych, sporządzaniu wzorców typowych umów. Zespół Kancelarii adwokackiej pomaga w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interesy naszych klientów oraz we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych. Usługi świadczone przez Kancelarię z zakresu prawa cywilnego obejmują:

  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów w obrocie handlowym i o świadczenie usług - umów sprzedaży, dostawy lub zamiany towarów, umów o dzieło,
  • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów mających na celu uregulowanie kwestii związanych z korzystaniem z rzeczy - umów najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia,
  • pomoc prawna w zakresie tworzenia, opiniowania i negocjowania umów pożyczki, umów dotyczących obrotu wierzytelnościami i zobowiązaniami z umów,
  • przygotowywanie koncepcji a następnie koordynowanie oraz nadzór przy zabezpieczeniu transakcji (gwarancje bankowe, weksle, przewłaszczenia na zabezpieczeniem zastawy, hipoteki, poręczenia itp.).
skontaktuj się