Dla przedsiębiorców

Prawo spółek

Prawo spółek jest jedną z wiodących specjalizacji działającej na rynku zielonogórskim Kancelarii adwokackiej i dotyczy niemal wszystkich aspektów działalności przedsiębiorców. Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi zarówno w zakresie obsługi bieżącej działalności spółek, jak też w odniesieniu do realizacji poszczególnych projektów w tym zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem organów spółek - zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, dokonywania zmian statutów i umów spółek a także innych czynności podlegających regulacjom prawa handlowego. Doradzamy i pomagamy w sprawach związanych z założeniem każdego rodzaju spółek a następnie koordynujemy proces rejestracji spółki. Pomoc prawna z zakresu prawa spółek świadczona przez zespół doświadczonych prawników i adwokatów obejmuje stałą obsługę prawną firm oraz sprawy zlecane indywidualnie. Pomoc prawna z zakresu szeroko pojętego prawa spółek obejmuje:

  • zakładanie każdego rodzaju spółek oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce poczynając od przygotowania aktu założycielskiego i wszelkiej dokumentacji towarzyszącej a kończąc na rejestracji danego podmiotu a następnie koordynowanie zmian i dokonywanie ich rejestracji,
  • pomoc prawna przy powoływaniu i odwoływaniu członków organów spółek, doradztwo w zakresie zmian w kapitale zakładowym oraz kapitałach rezerwowym i zapasowym, pożyczek wspólników, dopłat, czy też przy wypłacaniu i rozliczaniu zaliczek na poczet dywidendy,
  • połączenia, podziały, przekształcenia spółek,
  • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej w tym także statutów, umów spółek oraz regulaminów,
  • przygotowywanie protokołów ze zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń,
  • opracowywanie optymalnych rozwiązań prawnych w zakresie spółek prawa handlowego,
  • przygotowanie opinii prawnych na potrzeby dokonywanych transakcji,
  • zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników.
skontaktuj się