Dla przedsiębiorców

INWESTYCJE, PRAWO BUDOWLANE

Podstawowym rodzajem świadczonych przez nas usług jest doradztwo prawne na rzecz wszystkich podmiotów występujących w procesie budowlanym. Skutecznie pomagamy inwestorom i projektantom we wszystkich etapach inwestycji. Świadczona przez nas pomoc prawna z zakresu prawa budowlanego obejmuje uzyskiwanie pozwoleń budowlanych i innych niezbędnych decyzji administracyjnych. Nasi prawnicy biorą udział w negocjowaniu umów o roboty budowlane z uwzględnieniem szeroko pojętych interesów osoby reprezentowanej. Doradzamy przy przygotowywaniu i realizacji projektów budowlanych na wszystkich etapach inwestycji. Sporządzamy analizy prawne nieruchomości w celu ustalenia ich stanu prawnego, przygotowujemy projekty umów i innych dokumentów. Nasze usługi prawne z zakresu prawa budowlanego obejmują:

  • wszelkie czynności zmierzające do oceny planów inwestycyjnych pod kątem prawnym oraz pomoc w wyborze optymalnej koncepcji realizacji inwestycji,
  • opinie, konsultacje, udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie obowiązujących reguł prawa dotyczących zagadnień powstających w związku z realizacją inwestycji,
  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych oraz przed sądami w sprawach związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji konkretnej inwestycji,
  • przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy projekty umów związanych z realizacją inwestycji w tym m.in. umowy projektowe, umowy o roboty budowlane, umowy z podwykonawcami i innymi partnerami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym, umowy o nadzór autorski, umowy deweloperskie oraz doradzamy na etapie ich wykonywania,
  • doradzamy w sprawach roszczeń podwykonawców z tytułu solidarnej odpowiedzialności,
  • pomoc w sprawach związanych z obroną praw oraz interesów osób nie będących inwestorem.
skontaktuj się