Dla przedsiębiorców

UBEZPIECZENIA (SPRAWY O ODSZKODOWANIE)

Specjalizujemy się w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych instytucji odpowiedzialnych za usunięcie szkody. Celem zespołu prawników i adwokatów tworzących naszą Kancelarię adwokacką jest zapewnienie osobom poszkodowanym profesjonalnej pomocy w uzyskaniu należnego im odszkodowania. Działająca na rynku zielonogórskim Kancelaria Prawna doradza klientom w szeroko pojętych sprawach o odszkodowanie. Prawnicy tworzący zespół analizują umowy ubezpieczenia i ich ogólne warunki. Reprezentujemy poszkodowanych w sporach z zakładami ubezpieczeń. Prowadzimy sprawy dochodzenia odszkodowań z tytułu ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń działalności gospodarczej, ubezpieczeń majątku. Doradzamy podmiotom korzystającym z ochrony ubezpieczeniowej. W ramach naszych usług:

  • pomagamy przy zawieraniu umów ubezpieczenia począwszy od zapoznania się z projektem umowy do momentu jej zawarcia, doradzamy klientom w zakresie wyboru odpowiedniej metody obliczenia odszkodowania i przy zgłaszaniu roszczeń ubezpieczycielowi,
  • inicjujemy rozmowy z ubezpieczycielem mające na celu wprowadzenie klauzul zabezpieczających interesy klientów a także wyłączenie klauzul ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela lub zmiany do takich klauzul,
  • występujemy w sprawach dotyczących dochodzenia odszkodowań od ubezpieczycieli zarówno na etapie przedsądowym, sądowym jak i w postępowaniu egzekucyjnym,
  • doradzamy w sporach z ubezpieczycielami w razie odmowy wypłaty odszkodowania.

W zakresie swojej działalności Kancelaria Adwokacka zajmuje się:

  • odszkodowaniem za szkody majątkowe w ramach ubezpieczenia OC,
  • odszkodowaniem należnym z tytułu zawartego ubezpieczenia AC,
  • wypadkami przy pracy,
  • pożarów i innych zdarzeń losowych,
  • dochodzeniem świadczeń z umów ubezpieczenia.
skontaktuj się