Dla przedsiębiorców

prawo umów

Kancelaria Adwokacka posiada bogate doświadczenie w zakresie związanym z konstruowaniem umów cywilnoprawnych. Doradzamy przy opracowywaniu projektów wszelkich umów cywilnoprawnych mających na celu nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego. Świadczymy pomoc prawną przy konstruowaniu skomplikowanych pod względem prawnym kontraktów handlowych, pism, umów i innych aktów prawnych, sporządzaniu wzorców typowych umów oraz w prowadzeniu negocjacji i rokowań. Zespół Kancelarii adwokackiej pomaga w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interesy naszych klientów oraz we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych. Usługi świadczone przez Kancelarię z zakresu prawa umów obejmują:

  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów w obrocie handlowym i o świadczenie usług - umów sprzedaży, dostawy lub zamiany towarów, umów o dzieło,
  • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów mających na celu uregulowanie kwestii związanych z korzystaniem z rzeczy - umów najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia,
  • opiniowanie, negocjowanie i sporządzanie umów o pośrednictwo handlowe - umów agencyjnych, komisowych,
  • pomoc prawna w zakresie tworzenia, opiniowania i negocjowania umów pożyczki, umów dotyczących obrotu wierzytelnościami i zobowiązaniami z umów, kontraktów regulujących rękojmię, gwarancję oraz serwis pogwarancyjny, umów franchisingowych i innych umów nienazwanych,
  • przygotowywanie koncepcji a następnie koordynowanie oraz nadzór przy zabezpieczeniu transakcji (gwarancje bankowe, weksle, przewłaszczenia na zabezpieczeniem zastawy, hipoteki, poręczenia itp.),
  • negocjowanie, opiniowanie i sporządzenie projektów mających na celu zabezpieczenie transakcji,
  • przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy projekty umów związanych z realizacją inwestycji w tym m.in. umowy projektowe, umowy o roboty budowlane, umowy z podwykonawcami i innymi partnerami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym, umowy o nadzór autorski, umowy deweloperskie oraz doradzamy na etapie ich wykonywania.
skontaktuj się