Dla przedsiębiorców

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

Oferta Kancelarii Adwokackiej w zakresie prawa administracyjnego obejmuje doradztwo, reprezentację w sądach oraz przed organami administracji publicznej w ramach pełnej obsługi prawnej.

Obsługa prawna w sprawach administracyjnych obejmuje w szczególności:

  • reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  • reprezentowanie przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • pomoc w sprawach dotyczących prawa budowlanego (pozwolenia na budowę, zmiany sposobu użytkowania budynku),
  • postępowanie zmierzające do uzyskania decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu i inne),
  • sporządzanie odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych, decyzji urzędów skarbowych oraz prowadzenie spraw z zakresu ordynacji podatkowej,
  • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • inne usługi z zakresu prawa administracyjnego.
skontaktuj się