Dla przedsiębiorców

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI (ŚCIĄGANIE DŁUGÓW)

Jednym z głównych przedmiotów działalności Kancelarii jest windykacja należności zarówno poprzez dochodzenie roszczeń finansowych od przedsiębiorców jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Nasza Kancelaria Prawna posiada bogate doświadczenie w zakresie międzynarodowej i europejskiej windykacji należności. Wspólnie ustalamy zakres współpracy - od wysłania pisemnego upomnienia w formie wezwania do zapłaty do podjęcia kroków prawnych. W ramach prowadzonych działań windykacyjnych Kancelaria Adwokacka świadczy na rzecz swoich Klientów pomoc prawną zarówno w postępowaniu przedsądowym jak i w postępowaniu przed sądami oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Naszym celem jest windykacja polegająca na wyegzekwowaniu nie tylko należności głównej ale także odsetek jak i poniesionych przez Klienta kosztów. Zakres niezbędnych dokumentów do prowadzenia skutecznej windykacji długu jest każdorazowo ustalany z wierzycielem przy przyjęciu sprawy. W zależności z jakiego tytułu wierzyciel dochodzi swoich należności Kancelaria przygotowuje szczegółową, wyczerpującą informację dotyczącą wymaganych dokumentów.

W ramach współpracy oferujemy Państwu:

  • konsultacje, analizy dokumentów,
  • negocjacje korzystnych porozumień i prowadzenie negocjacji pozasądowych z dłużnikiem, podpisanie ugody pozasądowej z warunkami korzystnymi dla obu stron postępowania, złożenia pisemnego oświadczenia o uznaniu długu lub notarialnego złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
  • przygotowanie wezwań do zapłaty,
  • reprezentację w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym w sporach przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi,
  • prowadzenie sądowej windykacji należności w tym również w elektronicznym postępowaniu upominawczym celem uzyskania nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
  • prowadzenie windykacji należności zagranicznych,
  • pomoc w zakresie wyboru sposobu zabezpieczania wierzytelności i podejmowanie czynności koniecznych do ustanowienia zabezpieczenia,
  • monitorowanie i koordynowanie postępowania egzekucyjnego celem uzyskania wysokiej skuteczności egzekucji przy maksymalnie niskich kosztach sądowych i egzekucyjnych,
  • pomoc w postępowaniu upadłościowym i naprawczym w postaci zgłoszenia wierzytelności i wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika.
skontaktuj się