Dla przedsiębiorców

PRAWO PRACY

W ramach prowadzonej Kancelarii adwokackiej świadczymy pomoc prawną w szeroko pojętych sprawach pracowniczych. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu sądowym oraz przed organami administracji państwowej. Zapewniamy stałą i bieżącą obsługę prawną w zakresie prawa pracy, jak również doraźną pomoc w tym obszarze prawa. Kompleksowo doradzamy naszym klientom i aktywnie wspieramy ich w następujących obszarach prawa pracy:

  • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, w tym również nietypowe formy zatrudnienia m.in. praca tymczasowa, umowy cywilnoprawne,
  • postępowanie przedsądowe w tym uczestnictwo w negocjacjach ugodowych a następnie prowadzenie sporu na etapie sądowym w sprawach szeroko pojętego prawa pracy,
  • sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania, regulowanie kwestii związanych z monitoringiem pracowników i prywatności, korzystania z mienia służbowego, odpowiedzialności za mienie,
  • pomoc prawna w sprawach związanych z mobbingiem, ochroną dóbr osobistych a także ochroną danych osobowych w zatrudnieniu.
skontaktuj się